• Leietiden løper fra og med den dag leiforholdet startes, etter avtale med utleier.
  • Priser er oppgitt på nettsiden og der hvor dette ikke er oppgitt må dette avtales med utleier
  • Ekstrakostnader kan påløpe om leitaker har lokalet utover avtalt tid, forvoller skade på lokalet e.l.
  • Alle våre lagerløsninger er sikret mot brann og vann.
  • Leietaker plikter å holde lagrede gjenstander mv. som til enhver tid er stående på lagerplass forsikret.
  • Utleier er ikke ansvarlig for tyveri, innbrudd, eller skade som båt/ bobil/ campingvogn, verktøy, utstyr mv.